Προληπτική θεραπεία με μασελάκια

Η σημασία της πρόληψης έχει διαπιστωθεί σε όλο το φάσμα της ιατρικής και από αυτό το φάσμα δε θα μπορούσε να λείπει και η ορθοδοντική. Από μικρή ηλικία πριν ένα παιδί αποκτήσει όλα τα μόνιμα δόντια στο στόμα του, μπορούμε να διαγνώσουμε αν θα αποκτήσει μελλοντικά ορθοδοντικά προβλήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που παρότι διαπιστώνεται από νωρίς το πρόβλημα, η θεραπεία αναβάλλεται για μελλοντικό χρόνο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η θεραπεία κρίνεται απαραίτητη μόλις διαπιστωθεί το πρόβλημα σε μικρή ηλικία. Στόχος της προληπτικής θεραπείας με μασελάκια είναι :


1. μη εγκατάσταση ενός απλού οδοντικού προβλήματος σε σκελετικό
2. διόρθωση του προβλήματος χωρίς να τοποθετηθούν σιδεράκια μεταγενέστερα
3. ελαχιστοποίηση του χρόνου που θα φορεθούν τα σιδεράκια αν κριθεί απαραίτητο μεταγενέστερα
4. προληπτική διόρθωση προβλημάτων ομιλίας που οφείλονται σε λανθασμένη θέση των δοντιών
5. αποφυγή εξαγωγών μονίμων υγιών δοντιών εξαιτίας της μη έγκαιρης θεραπείας


Δεν αρκεί μόνο η σωστή διάγνωση αλλά και η έγκαιρη και κατάλληλη χρονικά θεραπεία ώστε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και στο αποτέλεσμα της θεραπείας.

Μαρία Τσιμπούκη | Ειδικός Ορθοδοντικός
Ρούσβελτ 6, Λάρισα
2410 254058 - 6945196215
Facebook
Instagram
Follow by Email
SHARE